Liikenteenohjaus ja Järjestyksenvalvonta

Liikenteenohjaajat, Järjestyksenvalvojat
Vuosien kokemus tapahtumien järjestämisestä. Kerro tarpeesi, suunnitellaan teille toimiva ratkaisu. 
Ota yhteyttä:
info@vuokraamopalvelut.fi 
tai puhelimitse 040 657 11 00 

Liikennesuunnittelu, liikenteenohjaus ja Järjestyksenvalvonta

Tuotamme tapahtumien kokonais-suunnittelua ja yritys- ja yleisötapahtumien turvaratkaisuja vuosien kokemuksella. 

Kauttamme saat ammattitaitoiset JV-kortilliset järjestyksenvalvojat, vartijat, liikennesuunnittelun ja liikenteenohjaajat. 
Tarjoamaamme kokonaisuuteen sisältyy aidat, liikennemerkit, siirtokehoitukset sekä niiden asennustyöt . 
Tarjoamme kaiken kokonaispalveluna.  

Erikoispalveluita mm. VIP-henkilöiden turvamiehet, VIP-autot ja autonkuljettajat ja muun tarvittavan 
 - Yritystilaisuuksien turvallisuusratkaisut 
 - Yleisötilaisuuksien turvallisuusratkaisut 
- Henkilösuojaus 
- Järjestyksenvalvojat 
- Järjestyksenvalvontasuunnitelmat 
- Liikenteenohjaajat 
- Tapahtumailmoitukset 
- Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat 
- Aluesuunnittelu 
- Yleisötapahtumien viranomaisilmoitukset 
- Yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 
- Liikennejärjestelyt 
- Alueen aidat ja aitaaminen 
 - Liikennemerkit 
 - Ajoesteet 

 Yleisötilaisuuden järjestämisessä huomioitavaa: 
Yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokouksista säädetään kokoontumislaissa (530/1999). 
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia eli ns. mielenosoituksia. Poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioimista. 

Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti järjestämispaikan poliisilaitokselle vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Ilmoitus on tehtävä aina, mikäli järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvojan tai yleisellä tiealueella toimivan liikenteenohjaajan läsnäoloa. Ilmoitus poliisille tulisi tehdä lisäksi ainakin seuraavista tapahtumista: 
· suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia) 
· yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat 
· erityisryhmille suunnatut tilaisuudet '
· myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen) 

Yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Pelastuslain (379/2011) 16 §:n mukaan yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, on tilaisuuden järjestäjän laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman turvallisuussuunnitelmaa. Tapahtumien järjestyksenvalvonta Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja sen suunnittelu ovat tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta. Turvallinen tapahtuma on viihtyisä ja turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa ovat hyvät etukäteis suunnitelmat sekä järjestyksenvalvojat. Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ylläpitää järjestystä, ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuman häiriö- ja vaaratilanteita. 
 Ota yhteyttä, suunnitellaan teille parhaat ratkaisut: 
 info@caasila.com tai 0401 425 700 
Etsi